วันนี้ออมเอารูปถ่ายของ คุณ ธัชพล เทพบุตร ที่ เข้ารับโล่พระราชทานผู้สนับสนุนการดำเนินงานสืบสานตำนานไหมไทย” ปี 2551 ค่ะ (งานหม่อนไหมไทย) ถือว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ของเราชาว สุโข สปา ด้วยค่ะ

Advertisements